Chcesz kupić/sprzedać nieruchomość?
Zaufaj profesjonalistom. Zgłoś się do nas.

Nasza firma - To Twój trafny wybór - jesteśmy na rynku od 2003 r.

Bezpiecznie przeprowadzimy każdą transakcję – nasza wiedza jest do Twojej dyspozycji.

OFERTA


Firma ABA NIERUCHOMOŚCI oferuje:

Oferujemy kompleksowa usługę w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany nieruchomości.
Dbamy o bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg transakcji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Dokonujemy sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, który wymaga:
  • Sprawdzenia posiadanych przez klienta dokumentów;
  • Zidentyfikowania właściciela nieruchomości;
  • Sprawdzenia zapisów w rejestrach gruntów i księgach wieczystych;
  • Wskazania, czy stan prawny nieruchomości pozwala na jej zbycie;
 2. Wykonujemy opis i inwentaryzację nieruchomości poprzez:
  • Opis obiektu w oparciu o oświadczenia sprzedającego, oraz indywidualna ocena podczas oględzin;
  • Inwentaryzację powierzchni nieruchomości
  • Sporządzamy dokumentację fotograficzną;
  • Określamy atrybuty korzystne i niekorzystne nieruchomości;
 3. Sprawdzamy obciążenia i zadłużenia na nieruchomości
  • Wobec banków, Skarbu Państwa, oraz innych wierzycieli;
  • Obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi
  • Podatki i opłaty lokalne;
  • Zadłużenia wobec dostawców mediów i innych usług;
 4. Określamy możliwą cenę nieruchomości do uzyskania na rynku Relacja popytu i podaży na podobne obiekty; Wycena indywidualna określająca warunki rynkowe danej nieruchomości;
 5. Sporządzamy opis szczegółowy oferty, przygotowujemy ją do ekspozycji na rynku, szukamy najlepszych sposobów i miejsc reklamy.
 6. Wprowadzamy ofertę do systemu informatycznego firmy, prasy lokalnej, portali internetowych itp.
 7. Prezentujemy w terenie ofertę klientom, gromadzimy dokumenty i wykonujemy czynności sprawdzające.
 8. Organizujemy spotkania klientów i pomoc w negocjacjach;
 9. Oceniamy wiarygodność finansową potencjalnych kupujących;
 10. Pomagamy w wyborze sposobu finansowania transakcji, kredytu i banku;
 11. Organizujemy sposób transakcji, terminy poszczególnych czynności i zabezpieczeń dla klientów;
 12. Pomagamy w ustaleniu warunków zawarcia umowy, zabezpieczających interesy stron transakcji;
 13. Oceniamy ryzyko pod katem zapłaty wynagrodzenia dla sprzedającego.
 14. Gromadzimy dokumenty i umawiamy strony z notariuszem.
 15. Pilnujemy wcześniejszych ustaleń stron i ich realizacji..
 16. Uczestnictwo w wydaniu nieruchomości, sporządzenie protokółu wydania.

Stosujemy pośrednictwa umowy otwarte i na wyłączność.

ABA - Twoje biuro nieruchomości Konin