Chcesz kupić/sprzedać nieruchomość?
Zaufaj profesjonalistom. Zgłoś się do nas.

Nasza firma - To Twój trafny wybór - jesteśmy na rynku od 2003 r.

Bezpiecznie przeprowadzimy każdą transakcję – nasza wiedza jest do Twojej dyspozycji.

Wycena nieruchomości


Firma ABA NIERUCHOMOŚCI wykonuje wyceny nieruchomości:

Klientom indywidualnym oferujemy:

 • wyceny mieszkań, domów, gruntów do kredytu - szacowanie wartości nieruchomości, niezbędnej do ustalenia maksymalnej kwoty kredytu, jaką bank może udzielić Klientowi.  Wycena w formie operatu szacunkowego jest sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego;
 • doradztwo przy transakcjach kupna/sprzedaży - porady przy zakupie i sprzedaży nieruchomości gruntowych, domów, mieszkań oraz lokali użytkowych, w szczególności mające na celu określenie czy cena ofertowa danej nieruchomości jest adekwatna do jej wartości;

Ponadto oferujemy:

 • wyceny do celów informacyjnych,
 • wyceny do celów księgowych,
 • wyceny nakładów,
 • wyceny dla potrzeb sądowych,
 • wyceny dla potrzeb podziału majątku,
 • wyceny do celów podatkowych,
 • wyceny do celów ubezpieczeniowych,
 • wyceny na potrzeby negocjacji wysokosci odszkodowania.

Bankom i doradcom finansowym oferujemy:

 • wyceny do kredytu - wyceny wszelkiego typu nieruchomości sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, mające na celu oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;
 • kontrola zaawansowania prac budowlanych - określanie stopnia zaawansowania prac budowlanych, szacowanie kosztów już poniesionych w związku z realizowaną inwestycją oraz wydatków niezbędnych do jej ukończenia.

Prawnikom, komornikom i sądom oferujemy:

 • wyceny majątku do licytacji komorniczej - szacowanie wartości nieruchomości będących przedmiotem licytacji komorniczych;
 • opinie biegłego sądowego - sporządzanie opinii zgodnie z postanowieniem sądu w oparciu o akta sprawy;
 • wyceny szkód - szacowanie wpływu powstałych szkód na wartość nieruchomości.

Ponadto oferujemy:

 • wyceny dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości,
 • wyceny dla potrzeb ustalenia wartości przedmiotu sporu,
 • wyceny dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wyceny służebności,
 • arbitraż małżeński,
 • opinie biegłego sądowego dotyczące określania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń,

Księgowym i biurom rachunkowym oferujemy:

 • wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń dla celów księgowych - szacowanie wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń zaliczanych do środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz inwestycji w nieruchomościach do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 • wyceny nakładów na budowę, remonty, ulepszenia - szacowanie wartości nieruchomości z uwzględnieniem wydatków poniesionych na jej budowę i wykończenie oraz na remonty i podwyższenie standardu.
 • wyceny dla potrzeb ustalenia wartości początkowej i aktualizacji wartości środka trwałego,
 • wyceny dla potrzeb wniesienia aportu do spółki,
 • wyceny do celów podatkowych,
 • wyceny do celów ubezpieczeniowych.

Przedsiębiorcom oferujemy:

 • wyceny nieruchomości komercyjnych - szacowanie wartości nieruchomości biurowych, magazynowych, produkcyjnych, hotelowych, usługowych i handlowych; duże obiekty wyceniamy na terenie całego kraju;
 • wyceny przedsiębiorstw - określanie wartości  całego przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych aktywów w szczególności środków trwałych (gruntów, budynków, maszyn i urządzeń) oraz środków trwałych w budowie;
 • biznes plany, analizy opłacalności inwestycji - kompleksowa analiza i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych dostarczająca danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Obejmuje m.in. plan finansowy przedsięwzięcia, szacowanie nakładów inwestycyjnych, ocenę efektywności inwestycji, zagrożenia i czynniki ryzyka.

Ponadto oferujemy:

 • wyceny do celów kredytowych,
 • wyceny do celów informacyjnych,
 • wyceny do celów księgowych,
 • wyceny do celów podatkowych,
 • wyceny do celów ubezpieczeniowych,
 • wyceny dla potrzeb zarządzania portfelem nieruchomości,
 • wyceny dla potrzeb określania wartości dla alternatywnego sposobu użytkowania nieruchomości.

Instytucjom publicznym oferujemy:

 • wyceny nieruchomości dla celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami - Są to między innymi:
  • wyceny dla potrzeb ustalenia lub aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • wyceny dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczane,
  • wyceny dla potrzeb ustalenia lub aktualizacji opłaty za trwały zarząd,
  • wyceny dla potrzeb ustalenia ceny wywoławczej do przetargu,
  • wyceny dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży,
  • wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej,
  • wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej,
  • wyceny dla potrzeb ustalenia czynszu z tytułu dzierżawy.